Ponència sobre recollida selectiva: Montserrat Masanas

El passat 3 de març al Museu del Calçat d’Inca es va realitzar la primera ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla director de residus no perillosos (PDSRNP)

La xerrada fou a càrrec de Montserrat Masanas  experta en models de gestió de residus i metabolisme urbà. Treballa a Lavola i ha treballat a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.

Podeu trobar tota la informació de la ponència als següents enllaços:

Vídeo de la ponència

Resum de la ponència

Intervencions dels participants

 

logo-pla-residus color