Ponència sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics: Begoña Fabrellas

El passat 5 de maig a les 18 h al Teatre de Lloseta es va realitzar la segona ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos (PDSRNP).

La xerrada fou a càrrec de Begoña Fabrellas Rodríguezconsellera tècnica a la Subdirecció General de Residus del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Podeu trobar tota la informació de la ponència als següents enllaços:

Vídeo de la ponència

Resum de la ponència

Intervencions dels participants

logo-pla-residus color