logo-audiencia

L’audiència pública és un acte que permet a la ciutadania expressar la seva opinió sobre les actuacions polítiques fetes pel Consell de Mallorca i també fer suggeriments o propostes sobre temes que els interessen.

L’equip de govern s’ha compromes a recollir les propostes i els suggeriments realitzats en les diferents sessions de l’audiència pública i en fer el retorn de les conclusions, i exposar-ho públicament a la ciutadania a través de la pàg. de Repensem Mallorca.

Si no heu pogut assistir a alguna de les sessions de l’audiència pública, les podeu visualitzar en els enllaços següents:

Audiència pública del Dept. de Cultura, Patrimoni i Esports i del Dept. de Desenvolupament Local

Audiència pública del Dept. de Participació Ciutadana i Presidència i del Dept. de Benestar i Drets Socials

Audiència pública del Dept. de Modernització i Funció Pública i del Dept. d’Economia i Hisenda

Audiència pública del Dept. de Medi Ambient i del Dept. de Territori i Infraestructures

Jornades per a una Mallorca inclusiva

Ahir varen tenir lloc al Centre Cultural de la Misericòrdia les jornades per a una Mallorca inclusiva. Aquestes formen part d’un dels processos participatius desenvolupats pel departament de Participació Ciutadana i Igualtat.

El matí la jornada de treball estava dirigida a persones tècniques d’aquest àmbit i l’horabaixa a entitats i ciutadania interessada en el tema. En total hi participaren 56 persones.
L’objectiu de les jornades fou treballar el  Pla d’Inclusió Social i la creació d’un consell que vetli pel compliment d’aquest. El treball fou en petits en l’objectiu de definir el nou òrgan de participació en matèria d’inclusió social: la seva missió, els seus objectius, funcions i composició.
Aquest òrgan nou ha de permetre dissenyar i implementar, conjuntament amb el teixit associatiu i la ciutadania, polítiques públiques adreçades a debilitar els factors generadors d’exclusió social, a atendre els col·lectius amb més necessitats i a prevenir situacions de vulnerabilitat futures.
En breu compartirem les conclusions amb totes i tots vosaltres.
jornades inclusió

Avaluació dels participants en l’Audiència Pública

El passat 12 de gener es va realitzar la primera audiència pública al Consell de Mallorca.

Per tal que els participants ens fessin arribar el seu parer sobre aquesta iniciativa els vàrem fer arribar un qüestionari d’avaluació, el qual contestaren un 50% dels assistents.

En els processos de participació ciutadana és molt important l’avaluació d’aquests, és per això que tendrem en compte les propostes que s’han fet per a la preparació de les següents audiències públiques.

Podeu trobar totes les dades de l’avaluació a l’esquerra d’aquesta pàgina o clicant al següent enllaç  avaluació participants audiència pública

Audiència pública

Jornades participatives per a crear el nou Consell d’Inclusió Social de Mallorca

Vivim una realitat en la qual els canvis socials estan comportant un increment de les desigualtats i l’emergència de nous riscos d’exclusió social. Aquesta situació motiva que des de les diferents administracions s’incorpori la inclusió social en l’agenda política, a l’hora que s’assumeix la necessitat d’adoptar nous enfocaments més participatius en les polítiques i la gestió que permetin assolir una societat més equitativa.

En aquest context social cal avançar cap a una nova democràcia que tingui en compte la ciutadania d’una forma més constant, per tal d’aconseguir unes polítiques més properes a la voluntat ciutadana i per fer de la política una activitat més propera a tothom.

És per aquest motiu que des del Consell de Mallorca es vol impulsar la creació d’un nou òrgan estable de participació ciutadana en matèria d’inclusió social. Aquest nou òrgan ha de permetre dissenyar i implementar, conjuntament amb el teixit associatiu i la ciutadania, polítiques públiques adreçades a debilitar els factors generadors d’exclusió social, a atendre els col·lectius amb més necessitats i a prevenir futures situacions de vulnerabilitat.

Per tal de definir com ha de ser aquest nou òrgan de participació es faran aquestes jornades, a l’enllaç hi podeu trobar tota la informació: full informatiu jornades d’inclusió social

Podeu fer la inscripció a: qüestionari d’inscripció

inclusió

 

Primera audiència pública al Consell de Mallorca

Més de 70 persones varen assistir a la primera audiència pública que va tenir lloc el passat dimarts horabaixa a la sala de plens del Consell de Mallorca.

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha obert la sessió on hi participaven els/les 8 consellers/es dels departaments de Cultura, Presidència, Hisenda, Territori, Benestar Social, Medi Ambient, Desenvolupament Local i Funció Pública junt amb representants d’associacions, entitats i particulars.

Acte seguit ha estat el torn de les exposicions dels departaments intercalades amb les intervencions i propostes dels inscrits i les respectives respostes per part del govern.

Els participants es van haver d’inscriure a la plana web Repensem Mallorca i plantejar a quin departament volien dirigir la seva intervenció. En aquesta primera edició, s’hi van inscriure 64 persones, de les quals 24 demanaren torn de paraula.

Durant l’acte s’ha intentat respondre a la majoria de les intervencions, a més, el govern del Consell de Mallorca es compromet a respondre més àmpliament i concretament en un termini màxim de 30 dies.

En breu farem un resum de les intervencions que va fer la ciutadania.

Audiència pública

Segona sessió del procés participatiu “Per una Mallorca Inclusiva”

Dia 8 d’octubre es va celebrar la segona sessió del programa Repensem Mallorca en l’àmbit de la inclusió, del procés participatiu “Per una Mallorca Inclusiva”.

Estava convocat el grup de treball Polític i hi assistiren la Consellera de Benestar i Drets Socials, la Vicepresidenta segona de l’IMAS, la DI de Menors, la DI d’Inclusió Social i el DI de Participació Ciutadana. Continua la lectura de Segona sessió del procés participatiu “Per una Mallorca Inclusiva”

Els primers encontres del procés participatiu ja estan programats

Ja són dues les reunions programades per debatre sobre dues àrees de gran importància de la nostra cultura i el nostre benestar social. Les arts escèniques centraran el primer d’aquests encontres, que reunirà a un equip polític i tècnic a la seu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, amb la presència del Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports; el Director Insular de Cultura i el Director Insular de Participació ciutadana, a més dels tècnics que s’encarregaran de l’execució del projecte. Aquesta primera reunió del procés per repensar Mallorca tendrà lloc el proper dia 22 d’aquest mes de setembre i es preveu que el procés es perllongarà durant un període aproximat d’onze setmanes.

shutterstock_166336454Seguidament, el dia 25 d’aquest mateix mes de setembre, se celebrarà la segona reunió per repensar Mallorca. En aquest cas, es tracta de debatre sobre Benestar i Drets socials, una de les àrees en les que el Consell de Mallorca té les competències a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i que en són essencials per seguir fent feina en la Mallorca inclusiva que tots volem. Aquest procés té una durada prevista de 7 mesos.