logo-audiencia

L’audiència pública és un acte que permet a la ciutadania expressar la seva opinió sobre les actuacions polítiques fetes pel Consell de Mallorca i també fer suggeriments o propostes sobre temes que els interessen.

L’equip de govern s’ha compromes a recollir les propostes i els suggeriments realitzats en les diferents sessions de l’audiència pública i en fer el retorn de les conclusions, i exposar-ho públicament a la ciutadania a través de la pàg. de Repensem Mallorca.

Si no heu pogut assistir a alguna de les sessions de l’audiència pública, les podeu visualitzar en els enllaços següents:

Audiència pública del Dept. de Cultura, Patrimoni i Esports i del Dept. de Desenvolupament Local

Audiència pública del Dept. de Participació Ciutadana i Presidència i del Dept. de Benestar i Drets Socials

Audiència pública del Dept. de Modernització i Funció Pública i del Dept. d’Economia i Hisenda

Audiència pública del Dept. de Medi Ambient i del Dept. de Territori i Infraestructures

Avaluació dels participants en l’Audiència Pública

El passat 12 de gener es va realitzar la primera audiència pública al Consell de Mallorca.

Per tal que els participants ens fessin arribar el seu parer sobre aquesta iniciativa els vàrem fer arribar un qüestionari d’avaluació, el qual contestaren un 50% dels assistents.

En els processos de participació ciutadana és molt important l’avaluació d’aquests, és per això que tendrem en compte les propostes que s’han fet per a la preparació de les següents audiències públiques.

Podeu trobar totes les dades de l’avaluació a l’esquerra d’aquesta pàgina o clicant al següent enllaç  avaluació participants audiència pública

Audiència pública

Primera audiència pública al Consell de Mallorca

Més de 70 persones varen assistir a la primera audiència pública que va tenir lloc el passat dimarts horabaixa a la sala de plens del Consell de Mallorca.

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha obert la sessió on hi participaven els/les 8 consellers/es dels departaments de Cultura, Presidència, Hisenda, Territori, Benestar Social, Medi Ambient, Desenvolupament Local i Funció Pública junt amb representants d’associacions, entitats i particulars.

Acte seguit ha estat el torn de les exposicions dels departaments intercalades amb les intervencions i propostes dels inscrits i les respectives respostes per part del govern.

Els participants es van haver d’inscriure a la plana web Repensem Mallorca i plantejar a quin departament volien dirigir la seva intervenció. En aquesta primera edició, s’hi van inscriure 64 persones, de les quals 24 demanaren torn de paraula.

Durant l’acte s’ha intentat respondre a la majoria de les intervencions, a més, el govern del Consell de Mallorca es compromet a respondre més àmpliament i concretament en un termini màxim de 30 dies.

En breu farem un resum de les intervencions que va fer la ciutadania.

Audiència pública