Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desplegament de la llei 3/2005, 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears

Des del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca s’està preparant l’elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn, per tal que la Llei produeixi plenament els seus efectes, i evitar o minimitzar la contaminació lumínica mitjançant la regulació de les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior i interior

Per això, en compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015 que preveu, amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, la participació dels ciutadans mitjançant la consulta pública, us demanam la vostra opinió i que ens faceu arribar les aportacions que considereu adients per a la redacció d’aquesta nova norma.

Per més informació podeu consultar la documentació següent:

Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears

Fitxa elaboració Reglament

Podeu remetre les vostres aportacions a l’adreça de correu electrònic següent: mediambient@conselldemallorca.net